Житейски избор

Ние сме Албена и Светозар. Избрахме…