НАШИЯТ ЖИТЕЙСКИ ИЗБОР

Ние сме Албена и Светозар. Избрахме…