Picture1 В бизнеса с Орифлейм успехът е невъзможен без екип.

Нашите екипи са нашето огледало. Ние се вглеждаме в него, и харесваме отражението си. В него има стил, култура, традиции. Има енергия, има лидерство. Лидерството не е длъжност. Лидерството е избор. Благодарим ви, че направихте този избор.

Едно от нещата, което прави екипът истински, са традициите, ритуалите, символите. Те засилват чувството за екипна принадлежност. Повлияни от книгата на Ричард Бах “Джонатан Ливинстън Чайката”, избрахме символ на екипа – бялата чайка с разперени криле, устремена в полет нагоре, и девиз – “Свободата да бъдеш!”. Да бъдеш това, което сам си избрал чрез Орифлейм.

Вижте историите на нашите лидери ТУК